продукти

Мережа "Компетентність долає корупцію" (КДК) ставить на меті сформувати в Україні добре розвинений, наповнений якісними продуктами ринок тренінгів і консультацій для аграрного та харчового бізнесу з виконання вимог вітчизняного та міжнародного законодавства.

Купівля тренінгових та консультаційних продуктів на відкритому ринку суттєво прискорить модернізацію аграрного та харчового сектору, що матиме наслідком збільшення обсягів національної економіки, утримає виробника від нераціонального інвестування коштів, захистить його від недоброчесних тренерів та надавачів консультацій, які не здатні надати бізнесу додаткову вартість, а відтак дискредитують тренінгову та консультаційну справу.

!! Більше інформації про розвиток ринку тренінгів та консультацій - у засадничих документах Стратегічний план розвитку мережі та Організаційно-економічні засади діяльності мережі

Тренінговий чи консультаційний продукт - це усталена (стандартизована) послідовність дій, спрямована на досягнення визначеної навчальної цілі, доповнена стандартним пакетом інформаційних та навчальних матеріалів (у тому числі аудіо та відеоматеріалів), які супроводжують такі дії.

Мережа КДК веде реєстр продуктів членів мережі з метою інформування споживачів, формування попиту на тренінгові та консультаційні продукти, досягнення ефективності інвестування часу та зусиль тренерів при створенні продуктів і запрошує тренерів фіксувати в ньому свої здобутки.

Тренерські та консультаційні продукти, як правило, є об'єктами права інтелектуальної власності - цілком, частково, складеними з низки інших об'єктів. Хоча поняття права інтелектуальної власності є більш широким, аніж консультація чи тренінг і може стосуватися також і інших напрацювань членів мережі.

Мережа КДК веде реєстр об'єктів інтелектуальної власності з метою захисту прав їх власників, у тому числі майнових, і запрошує учасників мережі фіксувати свої об'єкти, заявляти права на них.

Для досягнення синергії між різними тренерськими та консультаційними компетенціями, кращого задоволення попиту споживачів членам мережі рекомендується створювати авторські колективи і фіксувати їх у структурі мережі через сторінку авторських колективів.

Для поглиблення спеціалізації, розподілу праці, збільшення загальної економічної ефективності на ринку тренінгів і консультацій мають себе знайти і зайняти належне місце також і торгові посередники - майданчики, які спеціалізуються на послугах з просування та продажу тренінгових та консультаційних продуктів, - через сторінку торгових майданчиків мережі