РОБОЧІ ГРУПИ

Робочі групи мережі КДК утворюються для роботи як над внутрішніми документами мережі або її структурних одиниць, у тому числі й саморегулівними, так і над документами, які мережа поширює у суспільстві, надсилає органам державної влади та місцевого самоврядування. Робочі групи можуть утворюватися групою членів мережі, однією або декількома структурними одиницями мережі за ініціативою членів мережі, Координаційної ради або структурних одиниць мережі. 

Інфо для ініціаторів робочої групи

!!! Координаційна рада шукає ініціатора → написати  

!!! Координаційна рада шукає ініціатора → написати  

!!! Координаційна рада шукає ініціатора → написати  

!!! Координаційна рада шукає ініціатора → написати