Структури мережі

Мережа "Компетентність долає корупцію" (КДК) будується знизу, за ініціативою своїх членів. Будь хто з її членів може створити структурну одиницю мережі. Такі одиниці зазвичай створюються в одному з форматів, які наведені нижче. Однак, ініціатор може запропонувати і свій власний формат, якщо вважає це дієвим та доцільним.

Перед тим, як запросити своїх колег до роботи у складі знов створеної структури, будь ласка, запропонуйте їм приєднатися власне до мережі КДК.

Інфо про структурні одиниці мережі

 • Комітети є каркасом, на якому тримається діяльність мережі. Вони створюються для функціонування на постійній основі у напрямах, які є ключовими, віддзеркалюють фундаментальні потреби мережі і потребують постійної уваги.

 • Комісії. На відміну від комітетів, комісії утворюються для вирішення поточних питань, які виникають в тих чи інших напрямах діяльності учасників мережі. Хоча комісії, як і комітети також можуть бути постійними, їхня діяльність, як правило, активізується за тим чи іншим фактом, інколи досить гострим.

 • Робочі групи, як правило, створюються в мережі для формування проектів документів: внутрішніх документів мережі або її окремих структурних одиниць, або документів, які мережа КДК поширює назовні. Робочі групи можуть створюватися у випадках необхідності вдосконалення законодавчо-нормативної бази, формування листів та пропозицій до органів влади, розробки саморегулівних документів тощо. Про утворення робочої групи в рамках окремої структурної одиниці мережі її ініціатори ставлять до відома Координаційну раду мережі та адміністрацію сайту в обов`язковому порядку.

 • Групи у соціальних мережах створюються для оперативного спілкування з окремих тем, цікавих для всіх членам мережі, або для обмеженої кількості учасників

 • Авторські колективи. Бізнес часто потребує комплексного підходу, висвітлення низки тем на тренінгу та надання комплексних консультацій, які охоплюють різні аспекти діяльності підприємства. В таких випадках тренерам та консультантам варто об‘єднуватися не тільки для того, щоб задовольнити потребу споживача послуг, але й для того, щоб збагатитися досвідом колег та досягти синергії. Продуктом авторського колективу може бути навчальний курс, тренінг, ноу-хау, які можуть в наступному розповсюджуватися у тому числі і як франчайзинг.

 • Консорціуми фахівцям і організаціям варто створювати тоді, коли в наступному потрібно виконати певний фронт робіт. Зокрема, консорціуми створюються у випадках, коли існує перспектива освоєння нової ніші на ринку, для розробки проекту на конкурс міжнародних донорів, для реалізації інвестиційного проекту тощо.

Інфо для користувачів

 • Коло членів структурної одиниці мережі обмежене. Воно встановлюється або ініціатором створення такої одиниці, або за рішенням її членів.

 • Ініціатор структурної одиниці мережі (або інший призначений нею член) стає адміністратором відповідної сторінки сайту і надалі здійснює розміщення та редагування інформації. Доступ до сторінок структурних одиниць мережі також має адміністрація сайту.

 • На сторінці структурної одиниці мережі розміщується інформація про її діяльність для загального користування.

 • Оперативне спілкування між членами структурної одиниці мережі ведеться в соціальних мережах (див. розділ Спілкування, для робочої комунікації варто обрати середовище Microsoft Teams.

 • На цій сторінці надається список форматів структурних одиниць мережі. Список наявних структурних одиниць для кожного з форматів можна переглянути у вікні, яке розгортається стрілочкою біля його назви.

 • Потрапити до сторінки відповідної структурної одиниці мережі можна клацнувши на її назві.