рЕЄСТР

проектів членів мережі КДК

Мережа "Компетентність долає корупцію" (КДК) веде реєстр проектів, які підготовлені або реалізовані членами мережі.

Мережа КДК опікується питаннями захисту прав інтелектуальної власності своїх членів, масштабуванням позитивного досвіду та кращих практик, підвищенням корпоративних стандартів діяльності в мережі. Ведення реєстру проектів членів мережі КДК є інструментом реалізації цієї мети.

Інфо для авторів проектів

  • Розміщення інформації про проект у реєстрі мережі КДК свідчить про декларування його авторами своїх прав інтелектуальної власності та часу виникнення проекту як об'єкту інтелектуальної власності.

  • Власниками преоктів можуть бути як окремі фахівці - члени мережі КДК, так і авторські колективи, сформовані членами мережі.

  • Власники проектів можуть виконувати їх самі або надавати право представляти проект донорам на інвесторам, в наступному його виконувати іншим особам і організаціям на умовах ліцензійного договору, який автори укладають з такими особами або організаціями.

  • На перших етапах розвитку мережа КДК не висуває вимог щодо проектів членів мережі, покладаючи відповідальність за їх якість, професійний рівень, дотримання прав інтелектуальної власності та інші питання доброчесності на авторів такого проекту.

  • Разом з тим, мережа планує в наступному запровадити такий самий підхід до підтвердження доброчесності авторів проекту , як і до безпечності та якості продуктів харчування - через формування нормативних документів (стандартів, настанов, належних практик тощо), незалежний аудит та сертифікацію.

  • Реєстр містить інформацію про назву проекту, його авторів, організації, які обліковують проект у своїх активах на праві власності або розпорядження, інформація про заплановані короткострокові та довгострокові результати реалізації проекту, коло донорських або інвесторів, які потенційно здатні підтримати такий проект

  • Мережа не є майданчиком з пошуку донорів та інветорів, просування чи реалізації проектів - вона є простором, який надає інструменти забезпечення доброчесності при розробці та реалізації проектів. Хоча реєстр проектів певною мірою може залучати донорів та інвесторів, які шукають проекти для фінансування.

  • За бажанням авторів ліцензіатом проекту може виступати ГО "Аналітичний центр АСУ" згідно положення про членські внески.

  • Для внесення нового проекту до реєстру потрібно скоритатися кнопкою "Заявити про проект", яка розміщена вище.

  • Зміна чи уточнення інформації здійснюється через кнопку "Внести зміни".

Назва проекту

автори: фізичні особи

організація: юридична особа

ліцензіати: коло юридичних осіб, які отримали від авторів право представляти та виконувати проект

короткострокові результати: що буде зроблено

довгострокові результати: вплив, який очікується

донор/інвестор: коло організацій, до яких подається або може бути поданий проект

номер: Pj:N#рік формування#дата внесення до реєстру