проекти

Мережа "Компетентність долає корупцію" (КДК) опікується інноваційним розвитком як тренінгової спільноти, так і аграрного та харчового бізнесу в цілому. З цією метою вона підтримує діяльність фахівців по формуванню і реалізації різноманітних проектів розвитку аграрного та харчового сектору, у тому числі інвестиційних.

Реалізація пілотних проектів в критичних точках росту та наступне масштабування їх результатів, здатне суттєво прискорити модернізацію аграрного та харчового сектору, оперативно збільшити обсяги національної економіки, забезпечити ефективне інвестування коштів аграрними та харчовими підприємствами, зміцнити позиції України на ринках світу.

Проект - це послідовність дій, спрямована на досягнення визначеної мети розвитку, реалізація якої фінансується сторонніми організаціями (інвесторами або донорами) і забезпечує появу нового активу на рівні підприємств, аграрного або харчового сектору в цілому, або окремих їх складових.

Мережа КДК веде реєстр проектів членів мережі з метою підтримки доброчесної конкуренції між фахівцями, підприємствами та організаціями при залученні ресурсів інвесторів та донорів і запрошує членів мережі фіксувати в ньому свої напрацювання.

Підготовлені проекти є об'єктами права інтелектуальної власності, які можуть обліковуватися підприємствами та організаціями на своїх балансах як нематеріальні активи, здатні генерувати грошові потоки, вести до зростання ВВП і потребують захисту від неправомірного привласнення та використання.

Мережа КДК веде реєстр об'єктів інтелектуальної власності з метою захисту прав їх власників, у тому числі майнових, і запрошує учасників мережі фіксувати свої об'єкти та заявляти права на них.

Для досягнення синергії між фахівцями, які формують проект, залучення потенційних інвесторів до роботи над проектом на самих ранніх етапах членам мережі рекомендується створювати авторські колективи і фіксувати їх у структурі мережі через сторінку авторських колективів.

Для визначення компетенції та врахування спеціалізації, розподілу завдань та формування структури управління проектом членам мережі та організаціям, які вони представляють рекомендується створювати консорціуми і фіксувати їх у структурі мережі через сторінку консорціумів.