маркетингові МАЙДАНЧИКИ

Маркетингові майданчики мережі "Компетентність долає корупцію" (КДК) - це суб'єкти господарювання, які спеціалізуються на організації тренінгів (торгово-промислові палати, дорадчі служби та інші юридичні і фізичні особи, до яких бізнес зазвичай звертається за отриманням знань та консультацій.

Інфо для власників майданчиків

 • Роль маркетингових майданчиків, які здійснюють поширенні інформації про продукти членів мережі, організують проведення тренінгів для бізнесу, надання консультацій можуть відігравати будь-які юридичні та фізичні особи, які зацікавлені у здійсненні такої діяльності.

 • Маркетинговими майданчиками можуть бути торгово-промислові палати, бізнес-асоціації та інші громадські організації, івент-агенції тощо.

 • Пропозиції маркетингового майданчика щодо роботи з тренінговими та консультаційними продуктами можуть бути адресованими як всім членам мережі КДК, так і їх обмеженому колу.

 • Обсяг пропозицій щодо роботи з продуктами членів мережі визначається маркетинговим майданчиком на свій розсуд.

 • Відносини між власниками маркетингових майданчиків та власниками продуктів будуються на договірній основі.

 • На перших етапах розвитку мережа КДК не висуває вимог до маркетингових майданчиків, покладаючи визначення умов співпраці на рівень договору між членом мережі та маркетинговим майданчиком.

 • Координаційна рада мережі на перших етапах збирає інформацію про проблеми, які виникають у взаємодії тренерів та консультантів з маркетинговими майданчиками, і на основі такого досвіду розробляє типовий договір між маркетинговим майданчиком та власником продукту.

 • Мережа планує в наступному запровадити сертифікацію маркетингових майданчиків на таких самих засадах, як і для безпечності та якості продуктів харчування та якості тренінгових та консультаційних продуктів (формування кваліфікаційних вимог, незалежний аудит, сертифікація).

 • Мережа не є маркетинговим майданчиком тренінгових або консультаційних продуктів - вона є простором, який підтримує формування, вдосконалення, розвиток таких продуктів та надає можливості їх донесення до споживача.

 • Для інформування тренерської спільноти про можливості поширення інформації про продукти, організації тренінгів, залучення бізнесу до консультацій потрібно скористатися кнопкою "Заявити майданчик", яка розміщена вище.

Інфо для власників продуктів

 • Маркетингові майданчики у відносинах з власниками продуктів діють так само, як традиційні оператори ринку та торгові мережі. Вони можуть або брати продукти у роботу або відмовляти у тому їх власнику, базуючись на власних уявленнях, корпоративних правилах та інтересах.

 • Маркетингові майданчики співпрацюють з тренерами мережі у визначеному ними самим обсягах.

 • Маркетингові майданчики можуть спеціалізуватися на певних форматах або аспектах маркетингової діяльності, у тому числі дистанційних, пропонувати певні комбінації своїх послуг, запроваджувати дисконтні програми та акції.

 • Власники продукту будуть свої відносини з маркетинговими майданчиками самостійно на договірній основі. У разі виникнення спорів та конфліктів сторони договору можуть ставити до відома Координаційну раду, Комітет з питань етики та інші структури мережі, поширювати інформацію в групах соціальних мереж, які функціонують в мережі.

 • На перших етапах розвитку мережі КДК функціонування структури з арбітражу чи інших форматів розв'язання спорів не передбачене. Однак у разі потреби такі структури можуть бути сформовані за ініціативою членів або маркетингових майданчиків мережі.

 • Мережа не є маркетинговим майданчиком для тренінгових або консультаційних продуктів її членів - вона є простором, який підтримує формування, вдосконалення, розвиток таких продуктів та надає можливості їх донесення до споживача через маркетингові майданчики, заявлені в мережі

 • Перелік маркетингових майданчиків мережі різних типів міститься на цій сторінці у вікнах, що розгортаються після натискання на галочку.

 • Для того, щоб розпочати переговори з маркетинговим майданчиком про роботу зі своїми тренінговими чи консультаційними продуктами, натисніть на назві відповідного маркетингового майданчика і скористайтеся можливостями спілкування, які надаються на сторінці мережі

Торгово-промислові палати

 • Торгово-промислова палата України

 • Сумська торгово-промислова палата

 • Донецька торгово-промислова палата

 • Кіровоградська торгово-промислова палата

 • Хмельницька торгово-промислова палата

 • Київська обласна торгово-промислова палата

 • Вінницька торгово-промислова палата

 • Рівненська торгово-промислова палата

 • Херсонська торгово-промислова палата

 • Харківська торгово-промислова палата

Громадські організації

 • ГО "Ресторанна гільдія"

 • ГО "Продовольча безпека України"

 • ГО "Споживча довіра"

Бізнес асоціації

 • ГС "Аграрний союз України"

 • ВГО "Українська аграрна конфедерація"

Дорадчі служби

 • Дорадча служба

Заклади освіти

 • Національний торгово-економічний університет (Київ)

 • Сумський національний аграрний університет (Суми)