ЗАСАДНИЧІ ДОКУМЕНТИ МЕРЕЖІ

ЦІННОСТІ, ПОЛІТИКА та КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ

Хочете перевірити чи правильно Ви їх зрозуміли?

 • Загальні засади

Корпоративна культура мережі тренерів «Компетентність долає корупцію» – це сукупність професійних, культурних і морально-етичних цінностей, яка сприяє об'єднанню учасників мережі, згуртовує їх в єдину команду і створює необхідні умови для вирішення базового питання та самовідтворення мережі.

Базове питання мережі полягає у тому, що просвітницька діяльність мережі тренерів є запорукою готовності бізнесу до перевірок контролюючими органами.

Загальна система етики мережі «Компетентність долає корупцію» базується спершу на людях, їх амбіціях як учасників мережі, їхніх професійних і людських зв’язках, енергії, баченні, що разом надає розуміння і реалізацію місії мережі.

 • Цінності мережі

Наші цінності – це філософія нашої спільної справи. Цінності лежать в основі побудови мережі та подальшого мережування як засобу розв‘язання базового питання, реалізації амбіцій кожного учасника, базованих на принципах толерантності та інклюзивності, втіленні місії мережі.

Цінності визначають всі зв’язки та процеси, визначають поведінку і є запорукою досягнення очікуваних змін. Це те, що є підґрунтям для будь-яких дій і рішень.

Розуміючи, що в умовах сучасного світу, який постійно змінюється, успіху досягають лише ті, хто відкритий та рухається вперед, мережа тренерів з харчової безпеки, прагне до довготривалих рівноправних відносин з представниками національного та міжнародного середовища фахівців з безпечності та якості аграрної та харчової продукції. Ми робимо все, що від нас залежить, для створення відкритого середовища для формування ефективної системи надання високоякісних тренінгових послуг, які відповідають найвищим вимогам сучасного бізнесу та суспільства.

Прагнення Мережі тренерів з харчової безпеки надавати найкращі послуги щодо набуття доданих компетентностей представникам бізнесу відображено в цінностях мережі:

 • професійний захист,

 • спеціалізоване навчання,

 • обмін інформацією,

 • набуття компетентностей,

 • кооперування з колегами,

 • спільні заходи,

 • спільні проекти,

 • спільні продукти

До ключових цінностей мережі також відносяться гуманність, толерантність, справедливість, повага до конфіденційності, відповідальність, відкритість, інклюзивність, рівність та повага до колег.

Довіра, повага, пошук і досягнення компромісів, виконання зобов’язань формують лояльне ставлення наших клієнтів і партнерів до мережі. Успіх наших членів, партнерів і клієнтів є запорукою успіху і самої мережі.

 • Політика мережі

Політикою мережі тренерів з харчової безпеки є прозоре, та відкрите спілкування, яке відповідає моральним, етичним та правовим стандартам, усталені в міжнародному середовищі та в Україні.

Політика мережі реалізується через керівні принципи мережі.

 • Керівні принципи

Компетентність (професіоналізм). Учасники мережі – це високо кваліфіковані спеціалісти з творчим та професійним потенціалом. Розуміючи як важливо розвивати потенціал своїх учасників, мережа створює умови для системного підвищення рівня їх професійних знань та умінь і тим самим сприяє підвищенню якості надання освітніх та консультаційних послуг. Прийняття рішень учасниками мережі ґрунтується на перевірених фактах та персональній відповідальності за якість та конструктивний підхід до прийняття рішень.

Корисність. Приймаючи рішення, пов’язані з професійною діяльністю, учасники мережі завжди в першу чергу обговорюють їх у мережі, враховують інтереси та потреби клієнта – аграрного та харчового бізнесу.

Прозорість (відкритість). Ми вважаємо, що ідея прозорості функціонування та відкритості інформації важливі для кожного члена нашої команди. Ми будуємо довірчі та партнерські відносини з партнерами як у команді, так і у роботі з клієнтами. Рівноправне партнерство та прозорість інформації для бізнесу, клієнтів, членів та партнерів допомагає нам досягати вищих результатів та забезпечує постійне зростання якості послуг.

Клієнт–орієнтованість. Ми прагнемо у повній мірі передбачати та задовольняти потреби споживачів наших продуктів та послуг, внутрішніх та зовнішніх партнерів. Ми повинні бути гнучкими та постійно вдосконалювати свою діяльність. Ми турбуємося про якісне обслуговування наших клієнтів.

Постійне самовдосконалення. Ми розуміємо як важливо розвивати професійний потенціал тренерів, визнаючи, що в людини не може бути відповідей на всі питання, і люди мають право звернутись за порадою, допомогою або пройти додаткове навчання для вирішення професійних завдань. Ми вітаємо відкрите бажання учасників мережі до гармонійного розвитку, яке складається з прагнень до особистого, духовного та професійного вдосконалення. Ми піклуємося про те, щоб творче і зацікавлене ставлення до роботи було повсякденною нормою. Постійне розширення меж знань – це спосіб завжди бути на крок попереду, створюючи нові послуги, підвищуючи ефективність та якість нашої роботи, економічну задоволеність наших клієнтів та партнерів.

Командність. Ми - єдина команда, у нас спільні цінності, цілі, ми діємо в інтересах кожного окремо та мережі в цілому. Ми переконані що, ефективного результату можна досягти лише завдяки злагодженій роботі у команді, кожен член якої несе персональну відповідальність за загальний результат, не наголошуючи на цьому. Ми відкриті до співпраці, допомагаємо і підтримуємо один одного. Ми займаємо рівну партнерську позицію при спілкуванні. Ми уважні до думок оточуючих. Кожен з нас може бути впевнений, що його колеги виконають взяті на себе зобов'язання для досягнення спільної мети.

Дотримання правил ділового спілкування. Правила ділового спілкування – це встановлений порядок взаємин у мережі. Специфіка мережування передбачає мінімальну регламентацію цих стосунків і вона зумовлена виключно формуванням стилю мережі. Стиль мережі базується на цінностях членів, правилах їх поводження як всередині мережі, так поза її межами, культурі взаємин між тренерами-членами мережі та їх клієнтами і партнерами, між тренерами та засобами масової інформації, інтернет-ресурсами й соціальними мережами, між тренерами та представниками органів державної влади, колегами. Тренери мережі вкладають свої думки коротко і по суті, цінують свій і чужий робочий час.

Лояльність до клієнта. Під час взаємодії з клієнтами та партнерами учасники мережі залучають всі можливі форми офіційної комунікації: он-лайн площадка мережі, телефонні переговори, листування, у тому числі за допомогою електронної пошти, візити клієнта до мережі і тренера в офіс клієнта. Учасники мережі демонструють психологічну готовність, орієнтованість на реалізацію базового питання мережі, виявляють тактовність, контролюють інтонацію і тембр голосу, прагнуть конструктивізму, вміють слухати інших та дотримуються ділової етики тренера. На зустріч з клієнтом тренер мережі не може прийти непідготовленим, без належних інформаційних матеріалів. Домовленості, досягнуті з клієнтом підлягають обов‘язковому виконанню.