ЗАСАДНИЧІ ДОКУМЕНТИ МЕРЕЖІ

Місією мережі тренерів "Компетентність долає корупцію" (КДК) є забезпечення освіченості підприємств аграрного сектору та харчової промисловості щодо державного контролю за безпекою та якістю аграрної та харчової продукції та професійна допомога у виконанні вимог вітчизняного та міжнародного законодавства щодо безпечності продуктів харчування.

На даний момент в Україні діє Угода про асоціацію з ЄС, згідно якої здійснюється гармонізація законодавства у сфері безпечності продуктів харчування та інших дотичних сферах, державного та ринкового контролю. Цей процес ще не завершений, однак система державного контролю і профільне законодавство вже значною мірою гармонізовані. Разом з тим, ні бізнес, ні навіть посадові особи профільних органів державної влади на місцях не знайомі з нормами реформованого законодавства, сучасною концепцією здійснення ринкового і державного контролю. Органи влади звикли диктувати бізнесу свої правила і керуватися власними інтересами. В країні процвітає корупція при здійсненні державних перевірок. 

Сильною стороною такого стану справ є те, що на рівні закону в країні вже діють сучасні норми і правила і це є аргументом для захисту прав і інтересів бізнесу, у тому числі у суді. Слабкою стороною – те, що і влада, і бізнес в основному не знайомі із зміненою ситуацією. А відтак для бізнесу відкриваються можливості посилити свої позиції у відносинах з органами влади на законній основі, у тому числі за рахунок отримання відповідної інформації під час освітніх заходів та консультацій в індивідуальному порядку. Загрозою реалізації зазначених зрушень і прискорення цих позитивних процесів може бути традиційне небажання витрачати кошти на участь в освітніх заходах.

В Україні існує добре розвинений, наповнений якісними продуктами ринок тренінгів і консультацій для аграрного та харчового бізнесу щодо виконання вимог вітчизняного та міжнародного законодавства. Підприємства аграрного сектору та харчової промисловості (у тому числі, з високим рівнем доданої вартості та інноваційні) мають усталену звичку залучати фахівців на аутсорсингу і не намагаються вирішувати ці питання власними силами.

Основною цінністю мережі є прагнення професійного зростання, вдосконалення майстерності тренерів, поставка високоякісних освітніх та консультаційних продуктів підприємствам аграрного бізнесу та харчової промисловості. Іншими цінностями мережі є її відкритість, демократичність, повага до громадянських прав та свобод членів мережі, перш за все до права інтелектуальної власності, відповідальне ставлення до обов‘язків тренерів та консультантів, спільна робота на популяризацію мережі і формування її позитивного іміджу в очах бізнесу та суспільства.

Цінності мережі відображаються в Кодексі етики мережі КДК, який постійно розвивається, збагачується і вдосконалюється на основі досвіду взаємодії членів мережі між собою, з бізнесом, владою та суспільством. Мережа, її Координаційна рада і структурні одиниці запроваджують інструменти для реалізації цінностей мережі.

В стратегічній перспективі мережа має весь необхідний інструментарій, який забезпечує  дотримання цінностей мережі в автоматичному режимі.

Мережа тренерів КДК надає своїм учасникам професійний захист, забезпечує можливості тренерів щодо професійного навчання, підвищення кваліфікації та набуття компетентностей, надає можливості щодо обміну інформацією, знаннями та вміннями, у тому числі з дотриманням прав авторів напрацювань. В мережі відбуваються процеси творчої та виробничої кооперації, проводяться спільні заходи, реалізуються спільні проекти, у тому числі в рамках консорціумів, створюються і виводяться на ринок спільні тренінгові та консультаційні продукти.

Зрештою мережа забезпечує сприятливі умови для розвитку тренерів як професіоналів і особистостей, забезпечує скоординований розвиток і постійне вдосконалення тренінгових та консультаційних продуктів, виключає підстави для виникнення нездорової конкуренції і забезпечує синергетичний ефект від взаємодії учасників мережі. Співпраця і координація зусиль членів мережі примножують здобутки мережі і її членів, у тому числі економічні.

Мережа має свою внутрішню структуру, яка формується за ініціативою учасників мережі, є гнучкою і координується Координаційною радою мережі. Для підтримки функціонування структурних одиниць мережі застосовуються форми та інструменти, які визначають і створюють їх ініціатори та учасники в рамках загальних вимог мережі щодо брендінгу та корпоративної культури. Інфраструктура мережі підтримується спеціалізованим IT інструментом. 

Структурні одиниці мережі можуть встановлювати обмеження, власні норми та правила, які не вступають в протиріччя з положеннями вітчизняної та міжнародної законодавчо-нормативної бази та з корпоративними нормами та правилами мережі КДК, зазначеними в її документах, перш за все – у Кодексі етики.

В стратегічній перспективі мережа має чітку структуру яка відповідає всім напрямам, проблемам та питанням функціонування та розвитку ринку тренінгів та консультацій з питань забезпечення безпечності харчової продукції в Україні. Структура мережі не переобтяжена зайвими елементами, але й не є недостаньoю для висвітлення всіх аспектів тренерської діяльності.

Членом мережі може стати будь-який фахівець, який надав інформацію про розробку власного плану проведення тренінгу, має досвід проведення тренінгів чи консультування підприємств з питань забезпечення безпечності харчових продуктів. Вступ до мережі здійснюється шляхом визнання цінностей мережі і приєднання до меморандуму, який реалізований в форматі гугл форми.

В залежності від своїх інтересів, вимог та правил структурних одиниць мережі нові учасники мережі можуть приєднуватися до таких структурних одиниць.

В перспективі кожен член мережі є учасником однієї або декількох структурних одиниць мережі і має чітку перспективу щодо свого професіонального зростання і зміцнення позицій в мережі.

Продукти членів мережі – тренінги та консультації – мають нематеріальну природу і є об‘єктами інтелектуальної власності. Мережа формує інструменти та структури на захист прав  інтелектуальної власності, у тому числі реєстр об‘єктів права інтелектуальної власності і майданчик для розміщення інформації про неправомірне використання таких об‘єктів. 

В рамках мережі також формується структурований майданчик (ринок, вітрина), де представлені освітні та консультаційні продукти членів мережі. Цінову політику на такі продукти формують члени мережі, у тому числі в рамках окремих структур мережі та груп її учасників. Правила доброчесної конкуренції на ринку освітніх та консультаційних послуг регулюються Кодексом корпоративної етики мережі.

В результаті в Україні існує сучасне ринкове середовище, яке підтримується ІТ інструментами, захищає споживача від фальсифікату як продуктів харчування, так у сфері освіти та консультацій, забезпечує доброчесну конкуренцію, підтримує адекватну кон‘юнктуру цін на освітні та консультаційні продукти. Підприємства аграрного та харчового бізнесу добре розуміють, що купівля високоякісних, у тому числі авторських, продуктів на добре відрегульованому, доброчесному ринку освітніх та консультаційних послуг є запорукою їх спокою під час заходів державного, експортного та іншого контролю, економічної ефективності та належної репутації в очах споживача харчових продуктів. Жоден інвестиційний проект з розвитку аграрного та харчового бізнесу в Україні не реалізується без належного освітнього та консультаційного забезпечення.

В структурі мережі передбачений майданчик, на якому члени мережі можуть надавати інформацію про розробку нових тренінгів, підвищення власної кваліфікації, надані послуги, інші аспекти своєї діяльності, інтереси, інформацію із зовнішнього середовища, яка стосується діяльності мережі – відповідно до внутрішніх правил, які убезпечують такий майданчик від інформаційного засмічування. Ця інформація поширюється в соціальних мережах та ЗМІ. 

Члени мережі також залучають споживачів свої продуктів, партнерів, майданчики, на яких ведуть освітню діяльність до поширення інформації про мережу та свою діяльність як члена мережі.

Зрештою мережа є добре знаною в Україні. Бізнес, влада і суспільство при вирішенні своїх проблем звертаються до мережі, широко користуються послугами її членів, залучають їх до співпраці і розв‘язання проблемних завдань. Інформація про користування послугами та продуктами мережі додає позитивного іміджу продукції підприємств аграрного та харчового бізнесу.