ЗАСАДНИЧІ ДОКУМЕНТИ МЕРЕЖІ

  • Місія мережі

Місією мережі тренерів КДК є забезпечення обізнаності підприємств аграрного сектору і харчової промисловості щодо державного контролю за безпекою та якістю харчової продукції, професійна допомога бізнесу у виконанні вимог вітчизняного та міжнародного законодавства щодо безпечності продуктів харчування.

  • Тренер

Тренер мережі КДК працює в форматі проведення тренінгів з підготовки підприємств до заходів державного контролю та надання консультацій щодо виконання плану заходів підприємства з підготовки до державного контролю.

Тренер розробляє авторські курси з урахуванням останніх змін чинної законодавчо-нормативної бази України і ЄС та досягнень у сфері тренерської майстерності. В залежності від потреб цільових аудиторій тренером може бути сформована лінійка освітніх продуктів.

Авторські програми тренера є об‘єктом права інтелектуальної власності, яке фіксується і захищається відповідно до правил мережі. Поводження з об‘єктами права інтелектуальної власності регулюються чинним законодавством у сфері інтелектуального права та Кодексом етики мережі КДК.

  • Методична підтримка

Моніторинг чинного законодавства України, останніх досягнень у сфері безпеки та якості продуктів харчування здійснює ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу України" і на цій основі формує вимоги до тренерів та освітніх програм у сфері підготовки підприємств до державного контролю та експорту.

ГО АЦ АСУ взаємодіє з спільнотою професійних тренерів на основі проведення тренінгів для тренерів з питань змісту навчальних програм та методології підготовки підприємств до державних перевірок і експорту, консультування тренерів при розробці авторських програм, сертифікації тренерів щодо їх майстерності та навчальних програм за встановленими критеріями (з присвоєнням відповідного кваліфікаційного рівня).

  • Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення проведення тренінгів (залучення учасників, забезпечення проведення тренінгу) варто покласти на громадські та інші неприбуткові організації з огляду на доцільність розподілу праці і економію коштів (прямі проплати з неприбуткової організації). Такими громадськими організаціями можуть бути регіональні торгово-промислові палати, профільні асоціації бізнесу, інші центральні та регіональні громадські організації, вищі та інші навчальні заклади, які мають усталені стосунки з профільною аудиторією аграрного та харчового бізнесу. При бажанні тренер або група тренерів можуть заснувати свою власну громадську організацію, через яку будуть вести діяльність.

Стосунки з організацією, через яку будуть проводитися тренінги, варто оформити шляхом укладання довгострокового договору про надання послуг з проведення тренінгів або меморандуму про співпрацю.

  • Продукт

Продуктом, який тренери пропонують споживачам є тренінги з окремих аспектів державного та ринкового контролю та виконання умов національного і міжнародного законодавства у сфері безпечності продуктів харчування та індивідуальне консультування підприємств з відповідних питань.

На першому етапі тренінги проводяться з питань ознайомлення бізнесу з реформованим законодавством щодо державного контролю та масивом норм чинного законодавства, яке є предметом державних перевірок і наведене в уніфікованих актах державного контролю за різними напрямами.

  • Ринок і маркетинг

Споживачем тренінгових і консультаційний продуктів є підприємства аграрного сектору та харчової промисловості – відповідно до своїх профільних питань (ГМО, НАССР, захист рослин, санітарні вимоги тощо).

Маркетинговим "гачком", який стимулює попит на тренінги з ознайомлення бізнесу з реформованим законодавством щодо державного контролю та масивом норм чинного законодавства, яке є предметом державних перевірок є включення підприємства до щорічного плану державних перевірок, до якого кожне підприємство обов‘язково потрапить протягом 5 років.

Маркетинговими агентами для тренерів виступають комунікаційні майданчики, які активно працюють з бізнесом (регіональні ТПП, галузеві асоціації, вищі навчальні заклади та їхні випускники, які займають керівні посади в аграрному та харчовому бізнесі. До збору аудиторії для проведення тренінгу і наступних консультацій варто також підклювати органи влади: профільні структури обласних адміністрацій, регіональні відділення Державної регуляторної служби та Держпродспоживслужби, у тому числі запрошуючи їх до участі у публічних заходах.

Попит на тренінги може бути активізований у разі запровадження дієвої національної політики у сфері забезпечення безпечності продуктів харчування і забезпечення її реалізації кредитними ресурсами та програмами державної підтримки. Відповідальним за стратегічний розвиток сфери забезпечення безпечності продуктів харчування також є ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу України".

  • Цінова політика

Вартість тренерських послуг у сфері підготовки бізнесу до державних перевірок має корелювати з вартістю тренінгів з питань бухобліку, а вартість консультаційних послуг для підприємств – з вартістю юридичних послуг, у тому числі й почасової оплати, в залежності від регіональної кон‘юнктури цін.